lamijaU Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA 10. novembra 2017. godine organizovana je „Kafa sa…Lamijom Palalijom“.

Mladi su imali priliku razgovarati sa uspješnom mladom djevojkom koja, za razliku od svojih vršnjaka, želi napredovati u Bosni i Hercegovini, a ne u drugom zemljama.

23379441 10156761817599838 428812937 o 1 SPAJALICA je i ove školske godine 2017/18.nastavila sa interaktivnim radionicama za mlade pod nazivom "Zaplovimo zajedno". Cilj ove vrlo populanre radionice među mladima jeste edukacija mladih o zdravim životnim stilovima. radionica se sastoji od 5 tema i to: 1) rod, spol, rodne uloge, 2) reprodukcija i spolno prenosive bolesti, 3) HIV 4) psihoaktivne supstance i 5) alkohol i ovisnost;

Rjesavanje konflikta dijalogomMožemo imati svoje stavove, ali trebamo poštovati i tuđe. Trebamo poštovati različitosti – poruke su koje šalju interaktivne radionice rješavanja konflikta mirnim putem koje se organizuju u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA.

Vještine komuniciranja i vođenja dijaloga stiču se učenjem, a presudne su u izgradnji svake mlade osobe i njihovog odnosa sa zajednicom i drugim osobama.

nasilje1Vršnjačko nasilje i maloljetnička delinkvencija gorući su problemi današnjice, a nisu zaobišli ni bosanskogercegovačko društvo.

Prema mišljenju struke, ključ rješavanja ovih problema je prevencija i neophodan je angažman svih članova društva.

Kako bi odgovorio ovom izazovu, Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA svake godine organizuje ciklus predavanja o vršnjačkom nasilju i maloljetničkoj delinkvenciji, a u saradnji sa  KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“.

predavanje 30 10 2017Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA i ove će  školske godine organizovatii ciklus predavanja u saradnji sa JU "Disciplinski Centar Kantona Sarajevo". Predavanja su namijenjena srednjoškolcima sa područja općine Ilidža. Učenici i učenice Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije danas su sa predavačima Centra imali priliku razgovarati o maloljetničkoj delinkvenciji.

©2022 Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Search