Socijalizacija nakon pandemije

 

Dana, 20.09.2021. godine, Spajalica je ugostila učenike šestog razreda Prve osnovne škole i tako nastavila uspješnu saradnju sa osnovnim školama sa prostora općine Ilidža. U našem centru održana je radionica za učenike pod nazivom '' Socijalizacija nakon pandemije''.  S obzirom da su u pitanju učenici koji se po prvi put susreću sa kabinetskom nastavom, te nakon duge socijalne izolacije zbog period pandemije, smatrali smo da su idealna ciljna skupina za ovakvu radionicu.  Prelazak sa razredne nastave na kabinetsku nastavu djeci može biti stresan i izazovan period, a ako još uzmemo u obzir i socijalnu izolaciju kojoj su bili izloženi u protekolm periodu, razgovor o tome kako su prihvatili sve te promjene, kako su reagirali, te kako su se snašli bio je pravi pogodak.

 

 

Učenici su bili veoma zadovoljni predavanjem, a mi se nadamo da ovo neće biti njihova zadnja posjeta Centru, jer planiramo ponuditi slična predavanja koja obrađuju teme koje škole prema planu i programu trebaju obraditi kroz časove odjeljenske zajednice.

Suradnja formalnog i neformalnog obrazovanja je neophodna i na obostrano zadovoljstvo svih uključenih.

Radujemo se novim susretima.

 

 

 

©2022 Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Search