Obilježavanje međunarodnog dana dijabetisa - predavanje

naslovnaDiabetes          Spajalica svaki mjesec obilježava neki od međunoradnih datuma koji su bitni i za naše društvo, pa tako 14.novembra u 9.30h obilježavamo međunarodni dan borbe protiv dijabetisa. Zainteresirani mladi se mogu prijaviti putem e-maila, FB i  direktno dolaskom u Spajalicu. 

 Predavanje u trajanju od 45min.će voditi naša dugogodišnja volonterka koja i sama boluje od ove bolesti te svoje iskustvo podjeliti sa vama. Predavanje je prilagođeno srednjoškolskom uzrastu s ciljem da se mladi edukuju više o ovoj najrasprostranjenijom bolešću modernog društva, da znaju prepoznati simptome, kako reagirati u slučaju šečerne kome, kako se testirati i možda i najbitnije, kako preventivno djelovati i sačuvati svoje zdravlje.

 

©2018 Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Search